Changeset 1287 for bundle


Ignore:
Timestamp:
01/17/07 14:38:59 (13 years ago)
Author:
laszlo
Message:

fixed #1090 spent 2h

Location:
bundle/PILOTPlayer
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • bundle/PILOTPlayer/xml_final.xml

  r785 r1287  
  1 <pilot> 
  2     <title>TITLE</title> 
  3     <scene type="title"> 
  4         <voiceover src="url.mp3" len="mp3 length (advice: +1 sec)"/> 
  5         <backgroundimage src="url.jpg" /> 
  6     </scene> 
  7     <scene> 
  8         <voiceover src="url.mp3" len="mp3 length (advice: +1 sec)"/> 
  9         <backgroundimage src="url.jpg" /> 
  10         <keyword begin="from mp3 begin (s)" end="from mp3 begin (s)">KEYWORD</keyword> 
  11         <keyword begin="from mp3 begin (s)" end="from mp3 begin (s)">KEYWORD</keyword> 
  12     </scene> 
  13     <scene> 
  14         <voiceover src="url.mp3" len="mp3 length (advice: +1 sec)"/> 
  15         <backgroundimage src="url.jpg" /> 
  16         <keyword begin="from mp3 begin (s)" end="from mp3 begin (s)">KEYWORD</keyword> 
  17         <keyword begin="from mp3 begin (s)" end="from mp3 begin (s)">KEYWORD</keyword> 
  18         <keyword begin="from mp3 begin (s)" end="from mp3 begin (s)">KEYWORD</keyword> 
  19     </scene> 
  20     <scene type="questions"> 
  21         <voiceover src="url.mp3" len="mp3 length (advice: +1 sec)"/> 
  22         <backgroundimage src="url.jpg" /> 
  23         <keyword begin="from mp3 begin (s)">KEYWORD</keyword> 
  24         <keyword begin="from mp3 begin (s)">KEYWORD</keyword> 
  25         <keyword begin="from mp3 begin (s)">KEYWORD</keyword> 
  26         <keyword begin="from mp3 begin (s)">KEYWORD</keyword> 
  27         <keyword begin="from mp3 begin (s)">KEYWORD</keyword> 
  28         <keyword begin="from mp3 begin (s)">KEYWORD</keyword> 
  29         <keyword begin="from mp3 begin (s)">KEYWORD</keyword> 
  30     </scene> 
   1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
   2<pilot> 
   3<title begin="1" end="8">Suo siellä, kosteikko täällä</title> 
   4<scene type="title"> 
   5   <voiceover src="http://toolbox.calibrate.eun.org/content/suo-siella-kosteikko-taalla-1/file" len="31"/> 
   6   <backgroundimage src="http://toolbox.calibrate.eun.org/content/silma-looduskaitseala-1/image_jpeg" /> 
   7   <keyword begin="11" end="18">Suo siellä, kosteikko täällä</keyword> 
   8   <keyword begin="21" end="28">Kosteikot ovat suot, tulvamaat, &amp;&amp; jokisuistot, umpeenkasvavat järvet, &amp;&amp; meren rannikon maatuvat lahdet</keyword> 
   9 
   10</scene>  
   11<scene> 
   12   <voiceover src="http://toolbox.calibrate.eun.org/content/suo-siella-kosteikko-taalla-2/file" len="20"/> 
   13   <backgroundimage src="http://toolbox.calibrate.eun.org/content/mute-swans/image_jpeg" /> 
   14   <keyword begin="1" end="18"></keyword> 
   15</scene>  
   16<scene> 
   17   <voiceover src="http://toolbox.calibrate.eun.org/content/suo-siella-kosteikko-taalla-3/file" len="14"/> 
   18   <backgroundimage src="http://toolbox.calibrate.eun.org/content/viru-raba/image_jpeg" /> 
   19   <keyword begin="1" end="12"></keyword> 
   20</scene>  
   21 
   22<scene> 
   23   <voiceover src="http://toolbox.calibrate.eun.org/content/suo-siella-kosteikko-taalla-4/file" len="36"/> 
   24   <backgroundimage src="http://toolbox.calibrate.eun.org/content/vilsandi-rahvuspark/image_jpeg" /> 
   25   <keyword begin="1" end="10">[</keyword> 
   26   <keyword begin="13" end="22">'</keyword> 
   27   <keyword begin="25" end="34">K</keyword> 
   28</scene>  
   29<scene type="questions"> 
   30   <voiceover src="http://toolbox.calibrate.eun.org/content/suo-siella-kosteikko-taalla-5/file" len="23"/> 
   31 
   32   <backgroundimage src="http://toolbox.calibrate.eun.org/content/kevadine-suurvesi-matsalus/image_jpeg" /> 
   33   <keyword begin="1" end="1">Onko kosteikko aina rannan lähellä?</keyword> 
   34   <keyword begin="4" end="4">Miten kosteikko syntyy?</keyword> 
   35   <keyword begin="7" end="7">Onko mahdollista tehdä oma kosteikko?</keyword> 
   36   <keyword begin="10" end="10">Miksi kosteikot ovat tärkeitä?</keyword> 
   37   <keyword begin="13" end="13">Miten kosteikkoa voi hoitaa?</keyword> 
   38 
   39   <keyword begin="16" end="16">Voiko kosteikon rakentaa?</keyword> 
   40</scene>  
  3141</pilot> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.