Changeset 2838 for buildout


Ignore:
Timestamp:
05/18/09 16:03:26 (11 years ago)
Author:
jukka
Message:

Lisätty resurssityyppikuvakkeet

Location:
buildout/lemill-opas
Files:
13 added
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • buildout/lemill-opas/opas.tex

  r2837 r2838  
  77\usepackage{amssymb} 
  88\usepackage{epstopdf} 
   9\usepackage{wrapfig} 
  910\usepackage[utf8x]{inputenc} 
  1011\usepackage[finnish]{babel} 
   
  3233\DeclareGraphicsRule{.tif}{png}{.png}{`convert #1 `dirname #1`/`basename #1 .tif`.png} 
  3334\newcommand{\kuva}[2]{ 
  34 \begin{figure} 
   35\begin{figure}[h!] 
  3536\begin{center} 
  3637    \includegraphics[scale=.5]{kuvat/#1.png} 
   
  4142} 
  4243 
   44\newcommand{\ikoni}[1]{ 
   45\begin{wrapfigure}{l}{2.6cm} 
   46\includegraphics[scale=.5]{ikonit/#1.png} 
   47\end{wrapfigure} 
   48} 
   49 
  4350 
  4451\title{LeMill-kÀyttöopas} 
   
  98105MedialeikkeitÀ lukuunottamatta kaikille sisÀltötyypeille on mahdollista mÀÀritellÀ useampi luokka-aste ja oppiaine, joissa sitÀ suositellaan kÀytettÀvÀn. NÀmÀ lisÀtiedot ovat vain suuntaa-antavia ja tarkoitettu resurssien selaamista ja etsintÀÀ helpottamaan. Resurssien tuleminen löydetyksi on kuitenkin vÀlttÀmÀtön ehto, ennenkuin niitÀ voi kÀyttÀÀ, joten sisÀltöjen lisÀtiedot kannattaa pitÀÀ kunnossa! Jos nÀet hyvÀn resurssin, jolla on vajaat lisÀtiedot, nÀiden korjaaminen ja tÀydentÀminen on hyvÀ tapa osallistua ja auttaa. 
  99106 
  100 \subsection{Medialeikkeet, eli kuvat, kartat, ÀÀni- ja videoleikkeet} 
   107\subsection{Medialeikkeet, eli kuvat, ÀÀnet, videot ja kartat} 
   108\kuva{medialeikkeet}{Medialeikkeet vasemmalta oikealle: kuva, ÀÀni, video ja kartta} 
  101109 
  102110Kun ajatellaan tunneilla tai projekteissa tarvittavan oppimateriaalin koostamista, pienimmÀt hyödylliset “palat” ovat yksittÀisiÀ kuvia, ÀÀniÀ, kappaleita ja videoleikkeitÀ. Yksi ja sama kuva vaikkapa kÀden luista tai suomalaisesta rusakosta voi toimia monessa erilaisessa opetustilanteessa. LeMillin mediatiedostot ovat tÀllaisia uudelleenkÀytettÀviÀ paloja. Seuraavassa esitellÀÀn erilaisia palatyyppejÀ ja niiden mahdollisia kÀyttötarkoituksia:  
   
  111119 
  112120\subsection{Verkkosivut} 
  113 SisÀltöjen perustyyppi on verkkosivu. Verkkosivu sisÀltÀÀ yleensÀ tekstikappaleita ja kuvia tai muita medialeikkeitÀ. Sivut voivat sisÀltÀÀ linkkejÀ muihin sivuihin ja upotettuja videoita. Verkkosivut kootaan LeMillissÀ kirjoittamalla tekstikappaleita ja sijoittamalla nÀiden vÀliin medialeikkeitÀ.  
   121 
   122\ikoni{verkkosivu} SisÀltöjen perustyyppi on verkkosivu. Verkkosivu sisÀltÀÀ yleensÀ tekstikappaleita ja kuvia tai muita medialeikkeitÀ. Sivut voivat sisÀltÀÀ linkkejÀ muihin sivuihin ja upotettuja videoita. Verkkosivut kootaan LeMillissÀ kirjoittamalla tekstikappaleita ja sijoittamalla nÀiden vÀliin medialeikkeitÀ.  
  114123 
  115124\kuva{verkkosivu}{Verkkosivulla kuva ja teksti vuorottelevat} 
   
  124133\subsection{Harjoitukset} 
  125134 
  126 Harjoitukset ovat alunperin kieltenopettajien tarpeisiin luotu sivutyyppi, jossa voi teksti- ja mediakappaleiden lisÀksi sijoittaa monivalinta-, aukko- ja kirjoitelmatehtÀviÀ. 
   135\ikoni{harjoitus} Harjoitukset ovat alunperin kieltenopettajien tarpeisiin luotu sivutyyppi, jossa voi teksti- ja mediakappaleiden lisÀksi sijoittaa monivalinta-, aukko- ja kirjoitelmatehtÀviÀ. 
  127136 
  128137Monivalinta- ja aukkotehtÀviÀ luodessa voi tehtÀviin sijoittaa oikeat vastaukset, jolloin oppilas voi tehdÀ tehtÀvÀn ja tarkastuttaa sen automaattisesti. LisÀksi tÀytetyn tehtÀvÀn voi lÀhettÀÀ opettajalle sÀhköpostina esimerkiksi kirjoitelman tarkastamiseksi tai varmistukseksi tehdystÀ tehtÀvÀstÀ. 
   
  135144 
  136145\subsection{Esitykset} 
  137  
  138 Esitykset ovat resurssityyppi nykyÀÀn suosituille powerpoint- tai kalvoesityksille. LeMilliin voi tuoda valmiin kalvoesityksen Powerpoint-formaatissa (.ppt) tai Open Officen esitysmuodossa (.???). Esityksen voi myös koostaa LeMillissÀ olevista medialeikkeistÀ tai omista kuvatiedostoista ja siihen voi liittÀÀ esityksen puheen sisÀltÀvÀn ÀÀnitiedoston. 
   146\ikoni{esitys} Esitykset ovat resurssityyppi nykyÀÀn suosituille powerpoint- tai kalvoesityksille. LeMilliin voi tuoda valmiin kalvoesityksen Powerpoint-formaatissa (.ppt) tai Open Officen esitysmuodossa (.odp). Esityksen voi myös koostaa LeMillissÀ olevista medialeikkeistÀ tai omista kuvatiedostoista ja siihen voi liittÀÀ esityksen puheen sisÀltÀvÀn ÀÀnitiedoston. 
   147 
   148Esitykset voidaan nÀyttÀÀ esitystilassa, jolloin sivu on riisuttu ylimÀÀrÀisistÀ kehyksistÀ ja kalvoja vaihdetaan hiirellÀ. 
   149\kuva{esitystila}{Esitystila} 
   150 
   151\kommentti{Diaesitys -> esitystila?} 
  139152 
  140153\subsection{PILOT-esitykset} 
   154\ikoni{pilot} PILOT-esitykset ovat tutkivan oppimisen tai projektioppimisen tarpeisiin suunniteltu resurssityyppi. PILOT-esityksessÀ projektin aihetta esitellÀÀn kuvien, asiasanojen ja puheen avulla. PILOT-esitys pÀÀttyy tutkimuskysymyksien esittelyyn. PILOT-esitykset kootaan LeMillissÀ medialeikkeistÀ ja kirjoittamalla asiasanat ja tutkimuskysymykset. PILOT-esityksistÀ tulee animaatioita, joihin oppilaat voivat itsenÀisesti palata tai jotka voi esittÀÀ projektin alussa. 
   155 
   156\kuva{pilot}{PILOT-esitys. Esitykseen kuuluvat myös laajempi kuvaus ja tutkimuskysymykset.} 
   157 
  141158\subsection{Viitteet} 
   159\ikoni{viite} Viitteet ovat tÀrkeÀ resurssityyppi, sillÀ ne mahdollistavat kaikkien jo netissÀ olevan mielenkiintoisten oppimisresurssien kerÀÀmisen LeMilliin. Viite sisÀltÀÀ lyhyen kuvauksen resurssista tai sivustosta, linkin mistÀ sen löytÀÀ ja tarvittavat lisÀtiedot, joiden avulla LeMill osaa tarjota resurssia tietyn oppiaineen ja koulutusasteen opettajille. 
   160 
   161Viitteet voivat kohdistua yksittÀiseen resurssiin tai kokonaiseen sivustoon. Jos viite kohdistuu yksittÀiseen tiedostoon tai dokumenttiin, kannattaa harkita pitÀisikö sen olla \emph{Tulostettava aineisto} ja jos se kohdistuu ohjelmaan, onko se \emph{Työkalu}.  
   162 
  142163\subsection{Tuntisuunnitelmat} 
   164\ikoni{tuntisuunnitelma} Tuntisuunnitelmat ovat... 
   165 
   166\subsection{Kouluprojektit} 
   167\ikoni{kouluprojekti} Kouluprojektit ovat ... 
   168 
  143169\subsection{Tulostettava aineisto} 
  144  
   170\ikoni{tulostettava-aineisto} Tulostettava aineisto tarkoittaa ... 
  145171 
  146172\section{MenetelmÀt} 
  147 Menetelmiin kootaan opetuksen, oppimisen ja yhdessÀ tekemisen menetelmiÀ. MenetelmÀt ovat ehkÀ suomenkielisen LeMillin kiinnostavin ja tÀrkein alue. MenetelmÀt-osio pyrkii kerÀÀmÀÀn vastauksia kysymyksiin “Miten opetan?’ ja “Miten opin?”. Laajimmillaan tÀmÀ tarkoittaa kokonaisia pedagogisia lÀhestymistapoja ja oppimiskÀsityksiÀ, yleensÀ didaktiikkaa ja pienimmillÀÀn yksinkertaisia puuhia ja pelejÀ joita tunneilla voi kÀydÀ. 
   173\ikoni{menetelma}Menetelmiin kootaan opetuksen, oppimisen ja yhdessÀ tekemisen menetelmiÀ. MenetelmÀt ovat ehkÀ suomenkielisen LeMillin kiinnostavin ja tÀrkein alue. MenetelmÀt-osio pyrkii kerÀÀmÀÀn vastauksia kysymyksiin “Miten opetan?’ ja “Miten opin?”. Laajimmillaan tÀmÀ tarkoittaa kokonaisia pedagogisia lÀhestymistapoja ja oppimiskÀsityksiÀ, yleensÀ didaktiikkaa ja pienimmillÀÀn yksinkertaisia puuhia ja pelejÀ joita tunneilla voi kÀydÀ. 
  148174 
  149175LeMillin menetelmÀt-alue voi toimia ideapankkina kun haet aktiviteettia seuraavalle tunnille, hyvÀksi havaittujen kÀytÀntöjen kokoelmana ja referenssinÀ jos oppimisteorieihin tutustumisessa. Jos pedagoginen teoria ei toimi kÀytÀnnössÀ, tÀÀllÀ sen saa kertoa.   
   
  151177\section{Työkalut} 
  152178 
  153 Työkaluihin kootaan opetuksessa ja oppimisessa kÀyttökelpoisia vÀlineitÀ. Työkalut voivat olla arjesta ja luokkahuoneesta tuttuja, kuten liitutaulu tai post-it lappu, tai vÀlineitÀ verkossa, kuten wikit ja blogit. VÀlineistÀ kootaan tietoja LeMilliin, koska vÀlineiden paras, hyvÀ tai sovelias kÀyttö opetuksessa ei useinkaan ole mitenkÀÀn itsestÀÀnselvÀ asia. Työkalut-osiosta löytyy siis oppimisen vÀlineiden esittelyja ja nÀihin liittyviÀ didaktisia ohjeita.  
   179\ikoni{tyokalu}Työkaluihin kootaan opetuksessa ja oppimisessa kÀyttökelpoisia vÀlineitÀ. Työkalut voivat olla arjesta ja luokkahuoneesta tuttuja, kuten liitutaulut tai post-it laput, tai vÀlineitÀ verkossa, kuten wikit ja blogit. VÀlineistÀ kootaan tietoja LeMilliin, koska vÀlineiden paras, hyvÀ tai sovelias kÀyttö opetuksessa ei useinkaan ole mitenkÀÀn itsestÀÀnselvÀ asia. Työkalut-osiosta löytyy siis oppimisen vÀlineiden esittelyja ja nÀihin liittyviÀ didaktisia ohjeita.  
  154180 
  155181\section{Yhteisö} 
  156182\subsection{Ihmiset} 
   183\ikoni{ihminen} 
  157184\subsection{RyhmÀt} 
   185\ikoni{ryhma} 
  158186\subsection{Kokoelmat ja oppimistarinat} 
  159187 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.