Ticket #1131 (closed defect: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Kupu inserts <br /> between </li> and <li> in Safari

Reported by: hans Owned by: anonymous
Priority: postponed Milestone:
Component: generic Version:
Keywords: Cc:
Time planned: Time remaining:
Time spent:

Description

Kupu inserts <br /> between </li> and <li> in Safari.

HTML code displayed in the Kupu edit form:

<p>MathCast on lihtne programm matemaatiliste valemite kirjutamiseks. Programmi peamine eelis Microsoft Equation Editori ees on see, et MathCast töötab iseseisvalt ega vaja Microsoft Office'it.</p>

<p>MathCastis loodud valemeid on võimalik kopeerida piltidena. See muudab MathCasti kasulikuks töövahendiks õpetajale, kes soovib lisada valemeid Toolboxi õppematerjalidesse. Sellisel juhul tuleb toimida järgnevalt:</p>

<ul>
<li>Koosta MathCast programmis vajalik valem</li>
<li>Kopeeri valem. Vaikimisi kopeeritakse kõik valemid BMP formaadis piltidena. See on Windowsis kõige tavalisem graafikaformaat, mida toetavad kõik pilditöötlustarkvarad.</li>
<li>Ava mõni graafikaprogramm (näiteks Paint) ja kleebi kopeeritud valem sinna.</li>
<li>Salvesta pilt PNG failina. PNG on jooniste ja valemite internetis avaldamiseks kõige sobivam graafikaformaat.</li>
<li>Lisa PNG fail uue meediafailina Toolbox keskkonda.</li>
</ul>

<p>MathCast on tasuta tarkvara, mis vajab tööks Windows 2000 või Windows XP operatsioonisüsteemi.</p>

Actual HTML code:

<p><p>MathCast on lihtne programm matemaatiliste valemite kirjutamiseks. Programmi peamine eelis Microsoft Equation Editori ees on see, et MathCast töötab iseseisvalt ega vaja Microsoft Office'it.</p></p><p><p>MathCastis loodud valemeid on võimalik kopeerida piltidena. See muudab MathCasti kasulikuks töövahendiks õpetajale, kes soovib lisada valemeid Toolboxi õppematerjalidesse. Sellisel juhul tuleb toimida järgnevalt:</p></p><ul><br/><li>Koosta MathCast programmis vajalik valem</li><br/><li>Kopeeri valem. Vaikimisi kopeeritakse kõik valemid BMP formaadis piltidena. See on Windowsis kõige tavalisem graafikaformaat, mida toetavad kõik pilditöötlustarkvarad.</li><br/><li>Ava mõni graafikaprogramm (näiteks Paint) ja kleebi kopeeritud valem sinna.</li><br/><li>Salvesta pilt PNG failina. PNG on jooniste ja valemite internetis avaldamiseks kõige sobivam graafikaformaat.</li><br/><li>Lisa PNG fail uue meediafailina Toolbox keskkonda.</li><br/></ul><p><p>MathCast on tasuta tarkvara, mis vajab tööks Windows 2000 või Windows XP operatsioonisüsteemi.</p></p>

Resource: http://toolbox.calibrate.eun.org/tools/mathcast-1/

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by hans

Better example from actual code:

... some text</li><br /><li>some text...

This happens because of #885.

We should not convert line break to <br /> and double line break to </p><p> inside lists (between <ol> and </ol>, between <ul> and </ul>).

comment:2 Changed 13 years ago by tarmo

  • Priority changed from major to blocker

This is caused by the fact the Activity and Tool use our historical WYSIWYMEditor, which converts line breaks to br's. It's not designed to work with Kupu, or with HTML markup. We need to turn this additional rendering off.

comment:3 Changed 13 years ago by pjotr

Some lines for that purpose can be found in FieldsWidgets?.py, but they seem to be commented out.

Haven't been able to find any other places that do that kind of trick. The TextAreaWidget? that our field is made upon does not do such filtering. Plus Kupu itself does not seem to have the code for such trick.

This one is a bit strange.

comment:4 Changed 13 years ago by tarmo

  • Priority changed from blocker to postponed

Hmm... In that case this seems to be a problem of Kupu. And we won't be fixing that. So this problem will be solved if/when we get another editor.

comment:5 Changed 13 years ago by gabor

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

With #1446 finished this ticket can be closed.

Note: See TracTickets for help on using tickets.