wiki:ScenariosEe
Last modified 14 years ago Last modified on 10/31/05 15:33:57

Stsenaarium 1: ajalooõpetaja Jana

Jana on ajalooõpetaja ühes väikeses Poola põhikoolis. Ta lõpetas alles möödunud kevadel ülikooli ja töötab nüüd esimest aastat õpetajana. Jana võtab oma tööd väga tõsiselt ja püüab teha oma tunnid õpilaste jaoks huvitavaks. Ta on kasutanud arvuteid juba aastaid, põhiliselt küll ülikooliõpinguteks ja sõpradega suhtlemiseks. Ta on huvitatud ka Interneti ja IKT vahendite rakendamisest oma õpilastega.

  1. klassis on ajalootundide teemaks keskaeg. Jana valmistab parajasti ette tundi elust keskaegses linnas. Ta otsib täiendavaid materjale poolakeelsest Wikipediast ja Google’ist. Wikipedias on põhjalikud artiklid Poola linnade kohta, kuid puudub kirjeldus keskaegse linnaelu kohta. Janale meenub, et üks tema kolleeg rääkis Toolboxist. Ta leiab Google’i abil Toolboxi ja vaatab sel veebilehel ringi. Toolbox sisaldab hea valiku õppematerjale, mis on kõik märksõnadega varustatud. Jana otsib ajaloo materjal ja saab päringu tulemusena mitusada õppematerjali. Äkki on seal midagi keskaegsete linnade kohta ka? Uus otsing annab ainult tosin tulemust. Mõned fotod, mõned esitlusslaidid ja paar lehte teksti.

Jana leiab fotod, mis on tehtud Krakowis arheoloogilistel väljakaevamistel. Fotodel on kujutatud mitmeid huvitatavaid leide - mõned mündid, tükid lauanõudest, noad ja erinevad tööriistad. Jana salvestab fotod järjehoidjasse ja otsib veel natuke lisainfot Wikipediast. Ta otsustab luua nende põhjal õppematerjali, mida saaks kasutada nii tunnis esitluseks kui ka väljatrükitult jaotusmaterjalina. Toolbox pakub erinevaid malle, mille abil on selliseid õppematerjale lihtne luua. Ei ole vaja isegi fotosid oma arvutist üles laadida, vaid on võimalik järjehoidjasse salvestatud fotosid õppematerjali loomisel kasutada.

Kui Jana salvestab loodud lehekülje Toolboxi avastab ta, et saab teistele kasutajatele anda õigused kasutada ja muuta tema õppematerjali. Ta otsustab jagada oma tööd, kuna selle loomisel kasutas ta samamoodi teiste materjale.

Avaldanud oma töö tutvub Jana veel Toolboxi võimalustega ning leiab, et keskkond pakub kontaktivõimalusi teiste õpetajatega. Üllatavalt palju on õpetajaid, kes otsivad kontakte selleks, et koostöös õppematerjale luua. Kõikidele õppematerjalidele on võimalik lisada lühikesi arvustusi. Jana kirjutab lühikese kommentaari arheoloogiliste väljakaevamiste fotode kohta. Ta avastab, et fotod on üles laadinud üks ajaloo instituudi noor teadur. Toolboxi keskkond pole mitte ainult õpetajatele, vaid seal leidub üliõpilasi, teadlasi ning teisi inimesi, kes on huvitatud õppematerjalidest ja nende loomisest. Kell on juba palju ning Jana logib välja. Ta otsustab tulla tagasi esmaspäeva hommikul, et näha, kas keegi on tema loodud õppematerjali kasutanud.

Stsenaarium 3: geograafiaõpetaja Taavi

Taavi on kogenud geograafiaõpetaja. Ta on töötanud õpetajana juba üle 15 aasta. Ta on õpetanud oma ainet aastast aastasse samamoodi ning pole kiirustanud uusi vahendeid kasutusele võtma. Hiljuti osales ta kursusel “Arvuti koolis”, kus omandas põhiteadmised ja oskused arvutite ja Interneti kasutamiseks koolis. Ta leidis, et see on väga huvitav ning pakub palju uusi võimalusi oma aine õpetamiseks.

Järgmisel nädalal õpetab ta 7. klassis Läänemere keskkonnaprobleeme. Ta on märganud, et tema tunnid vajavad uuendusi ning ta tahab rakendada kursusel saadud IKT oskusi. Google’i abil leiab ta mitmeid huvitavaid artikleid Läänemere probleemidest, kuid enamik neist on 7. klassile liiga keerulised. Vaadanud paari lihtsamat artiklit märkab ta, et need on kõik pärit Toolbox nimelisest keskkonnast. Taavi uurib Toolboxi lähemalt ning leiab, et see on päris huvitav ja kasulik.

Taavi kasutab Toolboxi otsingumootorit, et leida interaktiivseid materjale Läänemere keskkonnaprobleemide kohta. Ta leiab Rootsis, Soomes ja Saksamaal koostatud materjale. Taavi valib rootsikeelsed materjalid, sest ta on kunagi rootsi keelt õppinud. Õppematerjal paistab tema tundide jaoks suhteliselt sobiv, kuid see vajab siiski natuke kohendamist. Õppematerjal 7. klassi õpilaste jaoks siiski veidi liiga keeruline ning Rootsiga seotud näited oleks vaja asendada Eesti omadega. Taavi soovib luua interaktiivse õppematerjali, mis toetaks sama õpetusviisi, mida ta kogu aeg on kasutanud - loeng ja töövihikuharjutused. Toolboxi uurides leiab ta koha, kus on võimalik kohandada olemasolevaid õppematerjale ja lisada uusi. Peale selle pakub Toolbox erineva pedagoogilise lähenemisega malle õppematerjalide loomiseks, võimalust muuta materjali õpijuhist ja täiendada konteksti. Taavi valib probleemõppe malli, kuna see pakub vahendeid õpilaste koostööks. Ta mõistab, et vaid üksikud Eesti õpetajad oskavad rootsi keelt, seetõttu tahab ta kindlasti jagada tõlgitud ja kohandatud materjali teiste õpetajatega. Ta leiab koha materjali salvestamiseks ning teistele ligipääsu andmiseks.

Sellega on Taavi lõpetanud ettevalmistused järgmise nädala tunniks, kuid kindlasti tuleb ta siia keskkonda tagasi.

Stsenaarium 4: majanduse õpetaja Martin

Martin on majanduse õpetaja keskkoolis. Ta lõpetas ülikooli 10 aastat tagasi matemaatika ja informaatika õpetajana, kuid juhuse läbi on sattunud nüüd majandust õpetama. Selles valdkonnas on ta suuresti iseõppija.

IT tausta tõttu on ta veendunud, et arvuti on kasulik vahend igas õppeaines. Seetõttu ei mõista ta, miks nende kooli arvutiklass on enamasti tühi ning seda kasutavad vaid arvutiõpetajad. Viis aastat tagasi, kui ta alustas majanduse õpetamist, kavandas ta oma kursuse nii, et iga teine tund toimus arvutiklassis. Aastate jooksul on ta loonud palju õppematerjale. Enamikus on need tabelitel põhinevad harjutused, näiteks füüsilise isiku maksude arvestus, investeeringumapp ja klassieelarve, kuid sinna hulka kuulub ka teste. Martin on leidnud ka mitmeid teiste poolt loodud koostöövahendeid, mida saab majanduse tundides kasutada. Siia kuuluvad mitmed online simulatsioonid, kus õpilased saab jagada gruppideks, kes üksteise vastu võistlevad otsuste langetamises ja virtuaalse kasumi kogumises.

Tunni läbiviimine arvutiklassis pole kerge ülesanne. Palju energiat kulub sellele, et tunnis korda pidada. Arvutiklassis eelistavad õpilased teha kõike muud peale majanduse ülesannete. Nad istuvad jututubades, külastavad meelelahutusportaale, mängivad mänge jne. Seetõttu on piiratud ka õpilaste ligipääsu osadele veebilehtedele. Võimalik on isegi internetiühendust blokeerida, kuid kahjuks sellised sammud ei aita - ikka leiavad õpilased võimaluse tegeleda millegi muuga. Mõned harjutused on seotud Interneti kasutamisega, näiteks peavad õpilased koguma infot Eesti Pangast ja Statistikaametist, kuid seejuures kipuvad nad ikka mängude lehekülgedele. Kui ligipääs internetile on piiratud, leiavad õpilased mänge kohalikult kõvakettalt. Raske on võidelda selliste mängudega, mis ei vaja isegi installeerimist. Martin usub, et tema õppematerjalid on piisavalt huvitavad. Mis võiks olla veel kaasahaaravam, kui õppeainega seotud arvutimäng? Kuid õpilased eelistavad siiski teistsuguseid mänge. Ta palub õpilastel meelelahutuslike mängude mängimine lõpetada, kuid kohe kui ta on selja pööranud algab kõik uuesti...

Seetõttu on ta otsustanud viia oma tunnid arvutiklassist tagasi tavalisse klassiruumi. Seal pole tal mingeid probleeme korra tagamisega. Samas on selline otsus tema loomuse vastu - ta usub, et õpiprotsess peab olema innovatiivne ning arvutite kasutamine aitab seda saavutada. Martin otsib võimalusi, kuidas Toolbox võimaldaks tal edaspidigi arvutiklassis tunde läbi viia.

Ta kasutab oma materjalide kujundamiseks Toolboxis olevaid malle. Osad Toolboxis olevad mallid näevad välja kui meelahutuslikud veebilehed. Ta usub, et need meeldivad õpilastele, kuna õpilased hindavad professionaalselt kujundatud materjale.

Toolboxis on juba mõned näited õppematerjalidest, mis võimaldavad õpilastele meele järgi tegevusi, näiteks jututoa kasutamisel põhinevad rühmatööd. Ta leiab õppematerjali, mille põhjal on õpilastel võimalik arutleda 19. sajandi muusikastiilide üle. Martin leiab, et ta saaks ka oma tundides jututuba kasutada ning teeb jututoavestluse malli põhjal uue õppematerjali maksupoliitika teemal.

Õpilased on väga huvitatud teineteise hindamisest, paljud neist kasutavad näiteks erinevaid fotoportaale. Martin otsib hindamislehti, mille alusel õpilased saaks klassikaaslaste töid hinnata.

Martin leiab, et Toolboxis saavad õpetajad oma huvide põhjal gruppe moodustada. Ta liitub ühe grupiga, et saada näpunäiteid, kuidas paremini arvutiklassis tunni läbiviimisega hakkama saada.

Stsenaarium 5: klassiõpetaja Kelly

Kelly alustab sel aastal tööd uue neljanda klassiga ning paari nädala pärast on tal esimene kokkusaamine uute õpilastega. Teemaks on loodusõpetus.

Ta teab, et õpilased hakkavad tavaliselt vastu keerulistele materjalidele, seetõttu kavatseb ta kasutada IKT vahendeid ning korraldada töö õpiprojektidena väikestes rühmades. Teised õpetajad, keda Kelly on kohanud Toolboxi kogukonna lehtedel on kirjutanud, et väga oluline on lasta õpilastel Internetist ise teadmisi uurida ning neid seejärel klassikaaslastega läbi arutada. Kelly teab, et see on päris keeruline, kuna õpilastel kulub märkimisväärselt aega internetist info otsimisele, väljavalimisele ja läbitöötamisele. Kui Kelly logib Toolboxi, kontrollib ta kõigepealt kogukonna lehti, et näha kas seal on uudiseid, arvustusi ja õpetajate artikleid. Reaalses õppetöös toimivate õpiülesannete ja materjalide koostamine on keeruline ning õpetajate kogukond võidab palju materjalide jagamisest ning teineteiselt õppimisest.

Otsing loodusõpetuse materjalide järele annab tulemuseks 6 õppematerjali, millest 4 on kasutatud Poolas, Belgias ja Austrias ning 2 on alles värskelt lisatud. Kelly loeb arvustusi ja kommenteerib hoolikalt kõiki 4 õppematerjali. Seejärel otsib ta õppeprotsessi kirjeldusi, mis sisaldavad IKT-põhist rühmatööd 4. klassis. Tulemuseks on 3 õppeprotsessi kirjeldust Inglise keelest, geograafiast ja Euroopa ajaloost. Taas loeb ta hoolikalt õpetajate kogemusi nende kasutamisel.

Toolboxi abil teeb Kelly koopia Euroopa ajaloo õppeprotsessi kirjeldusest, säilitab viis esimest tegevust ning lisab ühe uue lõppu. Kõik tegevused kuuluvad uurimusliku õppe meetodite alla. Kelly kustutab kõik olemasolevad lingid ja teksti ning asendab need viidetega kahele loodusõpetuse materjalile.