Changes between Version 2 and Version 3 of ScenariosFi


Ignore:
Timestamp:
10/31/05 11:50:54 (14 years ago)
Author:
tarmo
Comment:

Scenario 2 translated

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • ScenariosFi

  v2 v3  
  2323Nyt on jo myöhä. Jana kirjautuu ulos, mutta palaa maanantaiaamuna katsomaan, onko joku jo käyttänyt hänen laatimaansa arkeologiasivua. 
  2424 
   25== Skenaario 2: Gyárfás, László, Balázs ja Linux-ohjelmointi == 
   26 
   27Gyárfás [gja:rfa:sh] on korkeakouluopiskelija. Hän on kiinnostunut Linuxin skriptiohjelmoinnista, mutta hänen korkeakoulunsa ei tarjoa kursseja tästä aiheesta. Webissä on paljon dokumentteja aiheesta ja koulullakin on jotain sähköistä koulutusmateriaalia Linuxista, mikä sivuaa Linux-ohjelmointiakin vähän. 
   28Gyárfás löytää paljon materiaalia, mutta vain pieni osa siitä kiinnostaa häntä. Hän haluaisi päästä asian ytimeen ja myös kokeilla asioita käytännössä, mutta kirjat käsittelevät aihetta vain teoreettisella tasolla. 
   29 
   30Harjoitellessaan Gyárfás törmää moniin ongelmiin. Monet asiat toimivat hieman eri tavalla kuin dokumentaatiossa sanotaan. Hän liittyy postituslistoille ja keskustelualueille, joissa hän voi kysyä ja kertoa oppimastaan muille. Eteneminen on kuitenkin hidasta, koska hän joutuu odottamaan vastauksia pitkään. Netissä surffatessaan Gyárfás löytää Toolboxin ja aloittaa siellä kurssin Linux-skriptiohjelmoinnista. Hän mainostaa kurssiaan postituslistoilla ja monet liittyvätkin kurssille. Gyárfás lataa löytämänsä dokumentit järjestelmään ja alkaa koostaa niiden osista uutta dokumenttia. Hän laajentaa asioita omien kokemustensa pohjalta ja lisää kommentteja. 
   31 
   32Kun Gyárfás palaa järjestelmään seuraavana päivänä, hän yllätyksekseen löytää sieltä useita uusia dokumentteja, kommentteja ja lisäyksiä muilta ihmisiltä. Muutamassa päivässä syntyi ryhmä, joka alkaa yhteisöllisesti tuottaa ammattimaista käyttöopasta skriptiohjelmoinnista Linux-ohjelmoijille. Oppaaseen tulee paljon todellisia esimerkkejä ja varoituksia työkalujen ongelmista. 
   33 
   34Ennen pitkää uusi dokumentaatio tuleekin valmiiksi ja Gyárfás miettiessään kuinka paljon itse halusi löytää tällaisen dokumentin netistä päättää julkaista sen kaikkien luettavaksi. Hän julkaiseekin dokumentaation Toolboxissa. 
   35 
   36Myöhemmin László [la:slo:] - samankaltainen nuori mies toiselta puolen maailmaa - etsii netistä ohjeita Linuxin skriptiohjelmointiin. Hän löytää Toolboxin ja sieltä Gyárfásin ja tämän ystävien kirjoittaman käsikirjan. Tämä kirja esittelee skriptauksen käytännön näkökulmasta ja László oppiikin skriptiohjelmoinnin perusteet yhdessä viikossa. 
   37 
   38Tällöin Toolboxiin tulee kolmas henkilö, Balázs [bala:zh] on nuori opettaja IT-koulutuskeskuksessa. Koulutusmarkkinoiden kovan kilpailun vuoksi koulutuslaitokset pyrkivät tarjoamaan mahdollisimman ajantasaista koulutusta. Sekä koulutuslaitosten että kouluttajien kannattaa tarjota suosittuja aiheita saadakseen lisää opiskelijoita ja kurssisuorituksia ja siten lisätuloja. Balázs etsii Toolboxista viimeisen vuoden aikana tehtyä materiaalia. Niiden joukosta hän valitsee itseään kiinnostavat aiheet, jotka voivat olla myös kaupallisesti kannattavia. Eri aiheita tutkittuaan hän päättää valita Linux-skriptiohjelmoinnin, koska se on hänen mielestään parhaiten organisoitu. 
   39 
   40Balázs haluaisi saada laillisen käyttöoikeuden materiaaliin. Hän selvittää materiaalin hinnan ja järjestelmä tietääkin, että se on 16 euroa. Nopean laskutoimituksen jälkeen Balázs toteaa, että hinta on sopiva hänen kursseilleen, koska niistä jää vielä riittävästi voittoa hänen palkkaansa ja koulutuskeskuksen kuluihin. Hän antaa omat tietonsa ja saa materiaalin ladattavakseen. Balázs lisää kurssinsa tiedot koulutuskeskuksen perinteisten mainosten lisäksi myös keskuksen oppimateriaalipalvelimelle (LMS, learning material system). Hän voi myös lisätä hankkimansa opaskirjan suoraan keskuksen LMS:ään, koska materiaali on yleisten oppimateriaalistandardien mukainen ja materiaalipalvelin osaa suoraan näyttää sen opiskelijoille oikealla tavalla. Balázsin on vain lähetettävä materiaali palvelimelle ja tehtävä standardinmukaiset QTI-testit sen lisäksi. Kurssi onkin nyt valmis opetettavaksi ja koulutuskeskus hyväksyy kurssin valikoimiinsa. 
   41 
   42Tulevat vuodet näyttävätkin, että Balázsin valinta kurssimateriaaliksi oli kannattava, sillä hänen kurssinsa on todella suosittu. Hän ymmärtääkin uudella tavalla standardien arvon, jotka mahdollistivat näin helposti materiaalin hankkimisen ja tarjoamisen opiskelijoiden käyttöön. Ennen pitkää Balázs etsiikin Toolboxista uutta sisältöä kursseilleen. 
   43 
  2544== Skenaario 3: maantiedon opettaja Taavi == 
  2645 
  27 Taavi on kokenut virolainen maantiedon opettaja. Hän on toiminut opettajana jo yli 15 vuotta. Opetuksessaan hän on käyttänyt vuodesta toiseen samaa rakennetta ja periaatetta ja on organisoinut ne hyvin samalla tavalla eikä ole käyttänyt mitään uusia työkaluja tai innovaatioita. Vähän aikaa sitten hän osallistui kurssille "Tietokone koulussa", jossa hän sai perustaidot ja -tiedot tietokoneiden ja tieto- ja viestintätekniikan käyttöön kouluissa. Hänen milestään kurssi oli mielenkiintoinen ja hän uskoo, että TiVi tarjoaa valtavasti uusia, mielenkiintoisia opetustapoja hänen oppiaineeseensa. 
   46Taavi on kokenut virolainen maantiedon opettaja. Hän on toiminut opettajana jo yli 15 vuotta. Opetuksessaan hän on käyttänyt vuodesta toiseen samaa rakennetta ja periaatetta ja on organisoinut ne hyvin samalla tavalla eikä ole käyttänyt mitään uusia työkaluja tai innovaatioita. Vähän aikaa sitten hän osallistui kurssille "Tietokone koulussa", jossa hän sai perustaidot ja -tiedot tietokoneiden ja tieto- ja viestintätekniikan käyttöön kouluissa. Hänen milestään kurssi oli mielenkiintoinen ja hän uskoo, että !TiVi tarjoaa valtavasti uusia, mielenkiintoisia opetustapoja hänen oppiaineeseensa. 
  2847 
  2948Ensi viikolla hänen tulisi opettaa Itämeren ympäristöongelmia seitsemännelle luokalle. Tänä vuonna Taavi haluaisi - huomattuaan luentojensa kaipaavan innovaatiota - yrittää jotain erilaista ja interaktiivista. Hän haluaisi myös hyödyntää uusia tietoteknisiä tietojaan ja taitojaan. Googlesta hän löytääkin useita kiinnostavia artikkeleita Itämeren ongelmista, mutta muutamaa lukuunottamatta useimmat niistä ovat liian monimutkaisia 7-luokkalaisille. Selaillessaan artikkeleita Taavi huomaa, että ne ovat Toolbox-nimisessä ympäristössä. Tätä Toolboxia tutkiessaan Taavi huomaa sen mielenkiintoiseksi ja hyödylliseksi.