wiki:ScenariosFi

Version 4 (modified by tarmo, 14 years ago) (diff)

Scenario 4 translated

Skenaariot

(this is a Finnish translation of Scenarios)

Skenaario 1: historian opettaja Jana

Jana on historian opettaja pienessä puolalaisessa peruskoulussa. Hän on juuri valmistunut viime keväänä ja opettaa ensimmäistä vuotta. Hän haluaa tehdä parhaansa ja pitää kurssinsa mahdollisimman kiinnostavina oppilailleen. Hän on käyttänyt tietokoneita monta vuotta, pääasiassa yliopisto-opinnoissaan ja ystävien kanssa viestimiseen. Janaa kiinnostaisi käyttää Internetiä ja tieto- ja viestintätekniikan välineitä oppilaidensa kanssa.

Kuudennen luokan historian tunnit keskittyvät keskiaikaan. Jana on suunnittelemassa oppituntia elämästä keskiaikaisissa kaupungeissa. Hän hakee lisätietoa puolalaisesta Wikipediasta ja Googlesta. Wikipediassa on hyviä artikkeleita puolalaisista kaupungeista, mutta yksityiskohtia keskiajasta ei oikein löydy. Jana muistaa, että yksi hänen kollegoistaan puhui "Toolboxista" ja löytääkin Toolboxin Googlesta ja alkaa selailla sivustoa. Toolboxista löytyy hyvä oppimateriaalivalikoima, jotka on merkitty avainsanoilla. Jana etsii historiaa ja saa useita satoja tuloksia. Ehkä siellä on jotain myös keskiaikaisista kaupungeista? Uusi haku antaa vain kymmenisen tulosta: joitain kuvia, muutamia diaesityksiä ja joitain sivuja tekstiä.

Jana löytää valokuvia, jotka on otettu arkeologisilta kaivauksilta Krakovasta. Kuvissa on monia mielenkiintoisia löytöjä: kolikoita, lautasten osia, veitsiä sekä erilaisia työkaluja. Jana tallentaa kuvat kirjanmerkiksi ja hakee vielä lisäfaktoja Wikipediasta. Hän päättää laatia oppimateriaalin, jota hän voisi käyttää sekä esittämiseen että oppilaille jakamiseen. Toolbox tarjoaa yksinkertaisia mallipohjia tällaisten oppimateriaalien tekemiseen. Janan ei tarvitse edes hakea kuvia omalle koneelleen, vaan voi suoraan lisätä netistä löytämänsä kuvat oppimateriaaliin.

Kun Jana tallentaa sivuaan Toolboxissa, hän huomaa, että voi antaa muille oikeudet käyttää ja muokata sitä. Hän päättääkin jakaa oppimateriaalinsa, koska hänkin käytti muiden tekemää materiaalia.

Selaillessaan Toolboxia Jana huomaa, että hän voi ottaa yhteyttä muihin opettajiin. Monet opettajat ovatkin etsimässä yhteistyökumppaneita oppimateriaalien tekemisessä. Toolboxissa voi myös kirjoittaa arvioita oppimateriaaleista. Jana kirjoittaakin lyhyen arvion arkeologisen kaivauksen valokuvista. Hän näkee, että kuvat oli julkistanut nuori tutkija Historian tutkimuksen instituutista. Toolbox ei olekaan vain opettajille, vaan siellä on myös yliopisto-opiskelijoita, tutkijoita ja muita oppimateriaalien hakemisesta ja tekemisestä kiinnostuneita.

Nyt on jo myöhä. Jana kirjautuu ulos, mutta palaa maanantaiaamuna katsomaan, onko joku jo käyttänyt hänen laatimaansa arkeologiasivua.

Skenaario 2: Gyárfás, László, Balázs ja Linux-ohjelmointi

Gyárfás [gja:rfa:sh] on korkeakouluopiskelija. Hän on kiinnostunut Linuxin skriptiohjelmoinnista, mutta hänen korkeakoulunsa ei tarjoa kursseja tästä aiheesta. Webissä on paljon dokumentteja aiheesta ja koulullakin on jotain sähköistä koulutusmateriaalia Linuxista, mikä sivuaa Linux-ohjelmointiakin vähän. Gyárfás löytää paljon materiaalia, mutta vain pieni osa siitä kiinnostaa häntä. Hän haluaisi päästä asian ytimeen ja myös kokeilla asioita käytännössä, mutta kirjat käsittelevät aihetta vain teoreettisella tasolla.

Harjoitellessaan Gyárfás törmää moniin ongelmiin. Monet asiat toimivat hieman eri tavalla kuin dokumentaatiossa sanotaan. Hän liittyy postituslistoille ja keskustelualueille, joissa hän voi kysyä ja kertoa oppimastaan muille. Eteneminen on kuitenkin hidasta, koska hän joutuu odottamaan vastauksia pitkään. Netissä surffatessaan Gyárfás löytää Toolboxin ja aloittaa siellä kurssin Linux-skriptiohjelmoinnista. Hän mainostaa kurssiaan postituslistoilla ja monet liittyvätkin kurssille. Gyárfás lataa löytämänsä dokumentit järjestelmään ja alkaa koostaa niiden osista uutta dokumenttia. Hän laajentaa asioita omien kokemustensa pohjalta ja lisää kommentteja.

Kun Gyárfás palaa järjestelmään seuraavana päivänä, hän yllätyksekseen löytää sieltä useita uusia dokumentteja, kommentteja ja lisäyksiä muilta ihmisiltä. Muutamassa päivässä syntyi ryhmä, joka alkaa yhteisöllisesti tuottaa ammattimaista käyttöopasta skriptiohjelmoinnista Linux-ohjelmoijille. Oppaaseen tulee paljon todellisia esimerkkejä ja varoituksia työkalujen ongelmista.

Ennen pitkää uusi dokumentaatio tuleekin valmiiksi ja Gyárfás miettiessään kuinka paljon itse halusi löytää tällaisen dokumentin netistä päättää julkaista sen kaikkien luettavaksi. Hän julkaiseekin dokumentaation Toolboxissa.

Myöhemmin László [la:slo:] - samankaltainen nuori mies toiselta puolen maailmaa - etsii netistä ohjeita Linuxin skriptiohjelmointiin. Hän löytää Toolboxin ja sieltä Gyárfásin ja tämän ystävien kirjoittaman käsikirjan. Tämä kirja esittelee skriptauksen käytännön näkökulmasta ja László oppiikin skriptiohjelmoinnin perusteet yhdessä viikossa.

Tällöin Toolboxiin tulee kolmas henkilö, Balázs [bala:zh] on nuori opettaja IT-koulutuskeskuksessa. Koulutusmarkkinoiden kovan kilpailun vuoksi koulutuslaitokset pyrkivät tarjoamaan mahdollisimman ajantasaista koulutusta. Sekä koulutuslaitosten että kouluttajien kannattaa tarjota suosittuja aiheita saadakseen lisää opiskelijoita ja kurssisuorituksia ja siten lisätuloja. Balázs etsii Toolboxista viimeisen vuoden aikana tehtyä materiaalia. Niiden joukosta hän valitsee itseään kiinnostavat aiheet, jotka voivat olla myös kaupallisesti kannattavia. Eri aiheita tutkittuaan hän päättää valita Linux-skriptiohjelmoinnin, koska se on hänen mielestään parhaiten organisoitu.

Balázs haluaisi saada laillisen käyttöoikeuden materiaaliin. Hän selvittää materiaalin hinnan ja järjestelmä tietääkin, että se on 16 euroa. Nopean laskutoimituksen jälkeen Balázs toteaa, että hinta on sopiva hänen kursseilleen, koska niistä jää vielä riittävästi voittoa hänen palkkaansa ja koulutuskeskuksen kuluihin. Hän antaa omat tietonsa ja saa materiaalin ladattavakseen. Balázs lisää kurssinsa tiedot koulutuskeskuksen perinteisten mainosten lisäksi myös keskuksen oppimateriaalipalvelimelle (LMS, learning material system). Hän voi myös lisätä hankkimansa opaskirjan suoraan keskuksen LMS:ään, koska materiaali on yleisten oppimateriaalistandardien mukainen ja materiaalipalvelin osaa suoraan näyttää sen opiskelijoille oikealla tavalla. Balázsin on vain lähetettävä materiaali palvelimelle ja tehtävä standardinmukaiset QTI-testit sen lisäksi. Kurssi onkin nyt valmis opetettavaksi ja koulutuskeskus hyväksyy kurssin valikoimiinsa.

Tulevat vuodet näyttävätkin, että Balázsin valinta kurssimateriaaliksi oli kannattava, sillä hänen kurssinsa on todella suosittu. Hän ymmärtääkin uudella tavalla standardien arvon, jotka mahdollistivat näin helposti materiaalin hankkimisen ja tarjoamisen opiskelijoiden käyttöön. Ennen pitkää Balázs etsiikin Toolboxista uutta sisältöä kursseilleen.

Skenaario 3: maantiedon opettaja Taavi

Taavi on kokenut virolainen maantiedon opettaja. Hän on toiminut opettajana jo yli 15 vuotta. Opetuksessaan hän on käyttänyt vuodesta toiseen samaa rakennetta ja periaatetta ja on organisoinut ne hyvin samalla tavalla eikä ole käyttänyt mitään uusia työkaluja tai innovaatioita. Vähän aikaa sitten hän osallistui kurssille "Tietokone koulussa", jossa hän sai perustaidot ja -tiedot tietokoneiden ja tieto- ja viestintätekniikan käyttöön kouluissa. Hänen milestään kurssi oli mielenkiintoinen ja hän uskoo, että TiVi tarjoaa valtavasti uusia, mielenkiintoisia opetustapoja hänen oppiaineeseensa.

Ensi viikolla hänen tulisi opettaa Itämeren ympäristöongelmia seitsemännelle luokalle. Tänä vuonna Taavi haluaisi - huomattuaan luentojensa kaipaavan innovaatiota - yrittää jotain erilaista ja interaktiivista. Hän haluaisi myös hyödyntää uusia tietoteknisiä tietojaan ja taitojaan. Googlesta hän löytääkin useita kiinnostavia artikkeleita Itämeren ongelmista, mutta muutamaa lukuunottamatta useimmat niistä ovat liian monimutkaisia 7-luokkalaisille. Selaillessaan artikkeleita Taavi huomaa, että ne ovat Toolbox-nimisessä ympäristössä. Tätä Toolboxia tutkiessaan Taavi huomaa sen mielenkiintoiseksi ja hyödylliseksi.

Taavi käyttää Toolboxin hakukonetta löytääkseen interaktiivista materiaalia Itämeren ympäristöongelmista. Hän löytääkin jotain materiaalia Ruotsista, Suomesta ja Saksasta. Osa materiaalista on englanniksi, osa ruotsiksi tai suomeksi. Taavi on opiskellut ruotsia ja päättää itse käyttää ruotsalaista materiaalia. Muuten materiaali näyttää hyvältä, mutta sitä pitäisi muuttaa jonkin verran, jotta se paremmin sopisi hänen luokalleen. Ensinnäkin materiaalin taso on hieman liian monimutkainen hänen oppilailleen ja se pitäisi kääntää eestiksi ja sisältöä pitäisi muuttaa enemmän Viron näkökulman mukaiseksi.

Taavi haluaisi laatia interaktiivista materiaalia, sillä hän on opettanut tämän asian kaikki nämä vuodet samalla tavalla: luennoimalla ja teettämällä tehtäviä harjoituskirjasta. Toolboxia tutkiessaan Taavi löytää paikan, jossa hän voi helposti muokata valitsemaansa oppimateriaalia ja lisätä siihen omaa sisältöään. Tämän lisäksi Toolbox tarjoaa useita mallipohjia, jotka on tarkoitettu erilaisiin pedagogisiin lähestymistapoihin, mahdollistaa materiaalin opetusohjeiden muokkaamisen sekä paikallistiedon lisäämisen, jotta sisällöstä tulee pedagogisesti arvokkaampaa. Taavi valitsee pohjan, jossa käytetään ongelmalähtöistä oppimista, koska se tarjoaa interaktiivisuutta ja antaa mahdollisuuden opiskelijoiden yhteistyölle. Hän tietää, että vain harvat opettajat Virossa osaavat lukea ruotsia, joten hän haluaisi jakaa laatimansa materiaalin muiden opettajien kanssa, kunhan se on käyttövalmiina. Toolboxista löytyykin toiminto, jolla materiaali voidaan tallentaa palvelimelle ja antaa muille pääsy siihen.

Nyt Taavi on valmistellut ensi viikkonsa tunnit ja palaa varmasti Toolboxiin ensi viikolla etsimään materiaalia seuraaville tunneilleen.

Skenaario 4: Martin ja opetuspelit

Martin on lukion taloustieteen opettaja (16-18-vuotiaat oppilaat). Hän on valmistunut 10 vuotta sitten ja hän erikoistui matematiikan ja tietotekniikan opettajaksi. Taloustieteen opettajaksi päätyminen oli vain yhteensattuma ja hän on käytännössä kouluttanut itse itsensä alan opettajaksi.

Martinin IT-taustan vuoksi hän uskoo tietokoneiden auttavan kaikkien alueiden opetuksessa. Hän ei ymmärräkään, miksi koulun koneluokka on useimmiten tyhjä ja vain tietotekniikan opettajien käytössä. Hän suunnitteli omat kurssinsa siten, että joka toinen tunti on koneluokassa. Hän on luonut paljon oppimismateriaalia, jotka ovat pääasiassa taulukkolaskentaan perustuvia harjoituksia esimerkiksi verojen laskemiseksi, mutta mukana on myös verkossa täytettäviä testejä. Hän on löytänyt joitain muiden tekemiä yhteisölliseen oppimiseen soveltuvia materiaaleja, jotka ovat tietokonesimulaatioita (Gazileonaire, Multi MESE, Dynama-Merk) - talouspelejä, joita voidaan pelata ryhmissä siten, että ryhmät kilpailevat toistensa kanssa tehden päätöksiä, joilla he pyrkivät maksimoimaan voittonsa.

Luentojen pitäminen koneluokassa on ollut Martinille vaikea. Hän käyttää paljon aikaa kurin pitämiseen, sillä opiskelijat tuntuvat tekevän kaikkea muuta paitsi taloustiedettä. Pelisivustojen ja muiden turhien web-sivujen käytön estämiseen on käytetty paljon aikaa, samoin pelien poistamiseen työkoneilta. Tästä huolimatta oppilaat aina löytävät pelejä ja ajanvietettä netistä ja aina opettajan kääntäessä selkänsä he jättävät harjoitukset sikseen.

Martinin mielestä hänen oppimateriaalinsa ovat riittävän kiinnostavia. Mikä voisikaan olla kiinnostavampaa kuin aihealueeseen perustuva tietokonepeli? Mutta opiskelijat ovat eri mieltä. Martin onkin harkitsemassa siirtymistä tavalliseen luokkahuoneeseen, vaikka se onkin hänen omaa luonnettaan vastaan. Hänen mielestään oppimisprosessien tulisi olla innovatiivisia ja mielenkiintoisia ja tietokoneet tarjoavat siihen hyvän mahdollisuuden. Hän yrittää löytää joitain ratkaisuja Toolbox-ympäristöstä.

Martin lähettää omat materiaalinsa Toolboxiin ja suunnittelee ne uudelleen Toolboxin tarjoamien mallipohjien avulla. Hän oli nimittäin löytänyt Toolboxista joitain mallipohjia, jotka näyttävät kaupallisilta viidyttäviltä sivuilta ja hän uskoo, että myös opiskelijat pitäisivät niistä.

Toolboxissa on jo joitain oppimateriaaleja, jotka liittyvät opiskelijoiden suosimiin toimintoihin, kuten chattiin perustuvia tiimityöharjoituksia. Hän löytää ryhmäkeskustelukurssin musiikin historiasta, jossa opiskelijat keskustelevat ja analysoivat 18. vuosisadan musiikkityylejä. Martin huomaa, että myös hän voi käyttää chattiä omassa materiaalissaan ja valitseekin ryhmäkeskustelun mallipohjan ja laati oman keskustelutehtävänsä hallituksen veropolitiikasta.

Muistaessaan, että opiskelijat mielellään arvostelevat toisiaan (esimerkiksi irc-galleriassa), Martin alkaa etsiä arviointiresursseja, jotka antavat opiskelijoiden julkaista omat työnsä muiden arvioitavaksi. Hän myös liittyy uutisryhmiin, joista hän saa ja voi antaa vinkkejä oppimisprosessin hallitsemiseksi tietokoneluokassa.